Много важно послание на президента Румен Радев за всички българи: Най-важният приоритет са хората!

Социалните рискове за големи групи от обществото, заетостта, равният достъп за хората с увреждания са съществена част от дневния ред на ЕС и на България.

 

Това заяви днес президентът Румен Радев на среща на „Дондуков“ 2 с Лука Жайер, председател на групата „Други интереси“ в Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК).

Групата е изразител на позициите на различните социални, професионални, икономически и културни организации на гражданското общество. Двамата обсъдиха възможностите за професионално обучение и консултиране на хората с увреждания, тяхната трудова реализация, създаването на адаптирана работна среда и достойното заплащане на труда им.

По време на срещата стана ясно, че президентската администрация подготвя кръгла маса по проблемите на заетостта на хората с увреждания, в рамките на която ще се дискутират посоките за промяна на съществуващия модел на заетост за хората в неравностойно положение на пазара на труда.

Лука Жайер, който притежава сериозна експертиза в сферата на социалната икономика, приветства тази инициатива и се ангажира да съдейства за обмен на добри идеи и практики, които насърчават развитието на социалното предприемачество.

Социалното включване и приобщаване на хората с увреждания в България, също бяха сред темите на срещата.

Лука Жайер изрази задоволство от включването на заетостта и социалната политика сред приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС.

Държавният глава подчерта още, че Северозападният регион в България е сред най-уязвимите в Европейския съюз в социално отношение и демография и следва да бъде във фокуса на кохезионната политика на ЕС. Въпросът за икономическата и социална конвергенция в Европа ще бъде разгледан и по време на срещата на високо равнище в град Русе през месец май с участието на президентите на Румъния и Австрия и представители на местните власти, отбеляза още Румен Радев.

Намери ни във facebook