Всеки трябва да знае това- колко пари ви взима банката при плащане или теглене от банкомат с карта (таблица за всички банки)

Това е много полезна информация, която трябва всеки един от вас да знае, за да не остане неприятно изненадан някой ден, ако си вземе извлечение от банката
Освен за храна, сметки, транспорт и другите пера в личния ни бюджет, част от тях „изтичат“ – забелязано или не – в банките всеки път (с две изключения), когато теглим от банкомат. 
Колко ни взимат те, когато теглим от банкомат на банката, в която е сметката ни и колко дърпат, когато наблизо няма такъв и се наложи да използваме друг, споделиха колегите от .bgnow.eu
Следните две таблици дават отговора, актуален към 1 ноември 2018 г. Таксите бяха публикувани за пръв път Българската народна банка на 31 октомври, а впоследствие – актуализирани.

 
Интернет страницата на БНБ за съпоставяне на таксите функционира от 31 октомври 2018 г., огласяването на тези данни се изисква от Директива 2014/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно съпоставимостта на таксите по платежните сметки, прехвърлянето на платежни сметки и достъпа до платежни сметки за основни операции и е в съответствие със Закона за платежните услуги и платежните системи. 
OFFNews вече публикува част от информацията, включваща сравнение между таксите на банките за откриване, поддържане и закриване на разплащателна сметка.

Може да я видите тук. 
А ето колко плащаме на банката, в която е сметката ни, за да получим от банкомат част от собствените си пари: 

Теглене в брой в България от банкомат на същата банка 
 

Банка
с дебитна карта
с кредитна карта

 
MasterCard
Visa
MasterCard
Visa

Алианц
0.15 лв.
0.15 лв.

3 лв. + 1.50% от сумата, мин. 5 лв.

3 лв. + 1.50% от сумата,

мин. 5 лв.

ДСК
0.30 лв.
0.30 лв.
1 лв.+3% от сумата

1 лв.+3% от сумата – Galaxy/

payWave, Gold, Platinum 
без такса – Maxi Go 
5 лв. + 3% от сумата – Maxi Go Credit

Пиреос България
0.30 лв.
0.30 лв.
3 лв. + 1.50% от сумата
3 лв. + 1.50% от сумата

БНП Париба
не се предлага
не се предлага
2 лв. + 2% от сумата
не се предлага

БАКБ
без такса
без такса
не се предлага
3 лв. + 1% от сумата

Инвестбанк
0.25 лв. – Maestro  
без такса – Debit PayPass
0.25 лв.
2 евро + 2% от сумата
2 евро + 2% от сумата

Интернешънъл Асет Банк
без такса
не се предлага
1 евро + 1% от сумата  
мин. 3 евро
не се предлага

ОББ
0.30 лв. – Debit  
0.50 лв. – Debit World
0.30 лв. – Debit  
0.50 лв. – Gold Debit
3% от сумата  
мин. 4 лв.
3% от сумата  
мин. 4 лв.

Общинска банка
0.20 лв. 
не се предлага

1.50 евро – Standard, Gold с вложени средства

3 лв. + 1% от сумата – Standard, Gold револв.

не се предлага

ПИБ
без такса
0.20 лв.

3 лв. + 1% от сумата

3 лв. + 1% от сумата

ПроКредит Банк
не се предлага
до 2 000 лв. – без такса  
над 2 000 лв – 2 лв.+0.30% от горницата
не се предлага
10 лв. + 3% от сумата

Райфайзенбанк
0.30 лв.

0.30 лв. – Electron

0.80 лв. – Debit Classic

5 лв. – Standard RaiCARD Fix

3 лв. + 1.50% от сумата – Gold

3 лв. + 1.50% от сумата

Сосиете Женерал Експресбанк
без такса
без такса
3 лв.
3 лв.

Тексим Банк
0.30 лв.
не се предлага
3 лв. + 1% от сумата
3 лв. + 1% от сумата

Ти Би Ай Банк
не се предлага
не се предлага
не се предлага
не се предлага

Токуда Банк
0.40 лв
не се предлага

2 лв. + 1.50% от сумата – Standard

2.50 лв. + 1.50% от сумата – Bonus Cash

не се предлага

ТБ Виктория
не се предлага
0.20 лв.
не се предлага
3 лв. + 1.50% от сумата

Търговска Банка Д
0.30 лв.
не се предлага

3 лв. + 1% от сумата – Standard/ PayPass

3 лв. + 1.50% от сумата – Gold

не се предлага

УниКредит Булбанк
без такса
без такса
1.50 евро + 1.50% от сумата
1.50 евро + 1.50% от сумата

ЦКБ
0.20 лв.
0.20 лв.
1.50 евро
1.50 евро

Юробанк България
0.30 лв. – Maestro, Debit 
0.15 лв. – Debit към сметка с превод на работна заплата  
без такса – Debit към сметка „Златно време“, Debit Gold
0.30 лв. – Classic 
0.15 лв. – Classic към сметка с превод на работна заплата

3 лв. + 3% от сумата – Standard, World, World Premium

3 лв. + 4% от сумата – Cash

3 лв. + 3% от сумата

 

А ето колко ни взима, ако теглим от банкомат на друга банка, различна от тази, в която е сметката ни:

Теглене в брой в България от банкомат на друга банка

 

Банка
с дебитна карта
с кредитна карта

 
MasterCard
Visa
MasterCard
Visa

Алианц
1.06 лв.
1.06 лв.
6 лв. + 2% от сумата  
мин. 10 лв.
6 лв. + 2% от сумата  
мин. 10 лв.

ДСК
1.10 лв.
1.10 лв.
2 лв. + 3% от сумата

„2 лв. + 3% от сумата – Galaxy/payWave, Gold, Platinum

5 лв. + 3% от сумата – Maxi Go/Credit „

Пиреос България
1 лв.
1 лв.
5 лв. + 1.50% от сумата
5 лв. + 1.50% от сумата

БНП Париба
не се предлага
не се предлага
2 лв. + 2% от сумата
не се предлага

БАКБ
0.50 лв.
0.50 лв.
не се предлага
3 лв. + 1% от сумата

Инвестбанк
1.10 лв.
1.10 лв.
2 евро + 3% от сумата
2 евро + 3% от сумата

Интернешънъл Асет Банк
1 лв.
не се предлага
„3 евро + 1.50% от сумата  
мин. 5 евро“
не се предлага

ОББ
„1.10 лв. – Debit 
1 лв. – Debit World “
„1.10 лв. – Debit  
1 лв. – Gold Debit “
„3% от сумата  
мин. 5 лв.“
„3% от сумата  
мин. 5 лв.“

Общинска банка
1 лв.
не се предлага

„1.50 евро + 1% от сумата – Standard/Gold с вложени средства

3 лв. + 1% от сумата – Standard/Gold револвираща „

не се предлага

ПроКредит Банк
не се предлага

„без такса – до 5 транзакции месечно

2 лв. – за всяка следваща след 5 транзакция „

2 лв. на транзакция от разплащателна сметка „Пасивна“

не се предлага
10 лв. + 3% от сумата

ПИБ
без такса
„1 лв. – Electron payWave  
0.90 лв. – V Pay “
5 лв. + 1.50% от сумата
5 лв. + 1.50% от сумата

Райфайзенбанк
0.98 лв.
„0.98 лв. – Electron  
1.20 лв. – Debit Classic “

„7 лв. – Standard RaiCARD Fix

5 лв. + 1.50% от сумата – Gold „

5 лв. + 1.50% от сумата

Сосиете Женерал Експресбанк
0.99 лв.
0.99 лв.
4 лв.
4 лв.

Тексим Банк
0.80 лв.
не се предлага
4 лв. + 1.50% от сумата
4 лв. + 1.50% от сумата

Ти Би Ай Банк

„0.69 лв. – Maestro

без такса – за първите 20 транзакции на година и 0.99 лв. за всяка следваща  
транзакция – Gold / Platinum“

не се предлага

„до 99 лв. – 1 лв. и над 100 лв. – без такса за Gold/Platinum

3 лв. + 1.50% от сумата – Gold револв. с фиксирана месечна вноска“

не се предлага

Токуда Банк
0.80 лв.
не се предлага

„5 лв. + 1.50% от сумата – Standard

6 лв. + 1.50% от сумата – Bonus Cash „

не се предлага

ТБ Виктория
не се предлага
0.65 лв.
не се предлага
5 лв + 1.50% от сумата

Търговска Банка Д
1 лв.
не се предлага

„3 лв. + 1.50% от сумата – Standard/ PayPass

7 лв. + 2% от сумата – Gold „

не се предлага

УниКредит Булбанк
„1.10 лв. – Maestro, Debit, Debit Teens / Youngsters 
без такса – Debit Kids  
3.50 евро + 1% от сумата – Standard  
4 евро + 2.50% от сумата – World Elite “

„1.10 лв. – Electron, Vpay, V Pay Donna/Lucoil

3 евро + 1% от сумата – Classic „

4 евро + 2.50% от сумата
3.50 евро + 2.50% от сумата

ЦКБ
1 лв.
1 лв.
2.50 евро + 1% от сумата
2.50 евро + 1% от сумата

Юробанк България

„1.10 лв. – Maestro, Debit

без такса – Debit Gold „

1.10 лв.

„6 лв. + 3% от сумата – Standard, World, World Premium

6 лв. + 5% от сумата – Cash „

6 лв. + 3% от сумата

 

Намери ни във facebook